Pabo rekentoets

Als je de Pabo volgt, dan is het van belang dat je daarbij slaagt voor de Pabo rekentoets. Het is belangrijk als toekomstig docent dat je heel goed alles weet op het gebied van rekenen en dat je dit ook over kunt brengen op je leerlingen. Dit is alleen mogelijk wanneer je zelf alles zelf kent over dit vak. Daarom krijg je vanaf het eerste jaar verschillende rekentoetsen en dat gaat door tot het einde van de opleiding. Ieder jaar leer je weer veel bij en dat wordt dan weer getoetst. Het is belangrijk dat je tijdens de lessen goed oplet, maar ook thuis moet je veel oefenen om er achter te komen wat je al goed beheerst en wat nog de nodige aandacht van je vraagt. Zorg er daarom voor dat je de tijd neemt om alles eigen te maken en vraag hulp wanneer je bepaalde rekenopgaven niet snapt.

Oefenen Pabo rekentoets

Voordat je de toets kunt maken, is het belangrijk dat je je goed gaat voorbereiden. De meeste pabo’s hebben een basiskennis ingevoerd bij een aantal vakken. Het gaat hierbij om het basisniveau wat je moet beheersen aan het einde van de opleiding, per vak. Dit staat allemaal beschreven in de kennisbases en deze horen bij het onderwijsprogramma van de opleiding. Aan het einde van de opleiding moet je ook altijd nog een kennistoets afleggen en dat zijn landelijke kennistoetsen. Om je diploma te halen moet je de toets met goed gevolg afleggen. Het is van belang dat je de tijd neemt om te oefenen. Je hebt hier het hele jaar door de tijd voor, blijf daarom ook opgaven maken, zodat je bezig blijft met stof die je nog niet zo goed beheerst. Na verloop van tijd door te oefenen, maak je jezelf de kennis eigen en gaat het steeds gemakkelijker.

Resultaten Pabo rekentoets

De resultaten van de Pabo rekentoets tellen mee voor je bindende studieadvies, wat je aan het einde van het eerste leerjaar krijgt. Wanneer jij de toets aan het einde van het eerste jaar niet hebt gehaald, dan moet je stoppen met de opleiding. Het zou natuurlijk zonde zijn als je op dit onderdeel zakt en daarom is het belangrijk dat je alles goed voor gaat bereiden. Er zijn verschillende manieren om te oefenen. Zo zijn er bijvoorbeeld voorbeeld toetsen die je kunt gebruiken en dan kun je bekijken hoe dit je afgaat. Je komt zo ook meer te weten over hoe de vragen worden gesteld, welk niveau het is en hoe je onderdelen kunt oefenen. Sommige onderdelen gaan wellicht heel makkelijk, blijf deze herhalen. Onderdelen die nog niet vanzelf gaan, geef je extra aandacht.
Tips voor de Pabo rekentoets
Er zijn nog een paar tips die je kunt gebruiken om je voor te bereiden op de Pabo rekentoets:-

Blijf alles herhalen, ook al ken je de stof goed. Door te blijven oefenen, krijg je een bepaalde strategie te pakken en word je
sneller in het maken van opgaven.
Stof die je nog niet zo goed beheerst, oefen je extra. Maak voor jezelf een planning wanneer je hier aan gaat werken en houd je
daar ook aan.
– Maak oefen Pabo rekentoetsen, deze kun je vaak al online verkrijgen. Je bent zo voorbereid op de vraagstellingen, maar kunt ook
bekijken hoeveel punten je scoort als je nu de toets echt zou moeten maken.
– Het kost tijd om de hele rekenbasis onder de knie te krijgen. Daarom is verdelen van groot belang, je hoeft het niet in twee weken
te kennen. Je hebt een jaar om de stof onder de knie te krijgen en maak daar ook optimaal gebruik van.
Zorg dat jij de Pabo rekentoets opgaven onder de knie hebt, zodat je slaagt voor de toets en de opleiding af mag maken.